Verandermanager Subsidie- en Financiële processen Overheid & Non-Profit - Accountant - Trainer

"Inzicht, kennis en teamwork zijn voorwaarden voor verandering."

Continue verbetering en vernieuwing

De waan van de dag en de deadlines maken het vaak moeilijk om voldoende tijd vrij te maken voor verbeteringen. Maar verbeteringen zijn nodig om processen, producten en diensten te optimaliseren. Hiervoor is visie, moed en wilskracht nodig van het management.
Hoe staat jouw organisatie ervoor?
Ben jij als CFO/manager/directeur in control?

Bij elke organisatie stellen we o.a de volgende vragen over de processen, gedrag van medewerkers en IT-toepassingen:

  • Zijn de processen en risico's beschreven?
  • Begrijpt de financial (administrateur, business controller, concern controller) de business zodanig dat zij/hij een volwaardige gesprekspartner kan zijn voor de organisatie?
  • Weet de manager welke informatie hij/zij nodig heeft om te sturen op de processen? 
  • Is er voldoende aandacht voor en kennis van IT-toepassingen om routinematige werkzaamheden te automatiseren?
  • Wat is het doel van de interne rapportages en zijn ze echt nodig? Wat is de betrouwbaarheid van de gegevens?

Quickscan

Vaak is er geen tijd om een thermometer in een proces te steken om te zien waar verbeteringen nodig zijn. Maar daar kunnen wij bij helpen. Aan de hand van een quickscan maken we een plaatje van een bepaald proces en laten zien waar de aandachts- en verbeterpunten liggen. Geinteresseerd? We bespreken dit graag met je.

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK

"Marian heeft een aantal jaren de coordinatie van het hele proces op zich genomen. Dit betekende dat zij niet alleen de vraagbaak was maar ook de bijscholing van medewerkers op zich heeft genomen. Marian is iemand die gestructureerd en volgens afspraak werkt. Daarbij is Marian iemand die niet alleen de klus klaart maar ook in staat is om op een prettige manier met mensen om te gaan."

Margreth de Groot - Directie Kunsten Ministerie OCW

Quickscan uitvoering subsidieproces

Meer informatie

Trainingen en workshops

Meer informatie

Quickscan financiele processen


Case studie subsidieproces

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK

“Bijzonder aan Marian Koek is dat zij haar cijferkennis, ervaring en strenge accountantsgeweten paart aan persoonlijke betrokkenheid, vrolijkheid en werklust. De fijnmazige planning & control instrumenten die zij voor DutchDFA ontwierp maakten onze complexe administratieve en financiële processen inzichtelijk en controleerbaar, zonder de dagelijkse voortgang te belemmeren. Marian’s doorlopende controle op die processen gaf rust in de dynamiek van een programma waarin we veel zelf moesten uitvinden.”

Christine de Baan - Programmadirecteur Dutch DFA